Skupina VEOLIA

Projektový management, výcviky, workshopy, poradenství

Institut environmentálních služeb, je vzdělávací jednotkou skupiny Veolia CZ.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je jedním z největších dodavatelů služeb v oblasti zajišťování pitné vody a čištění odpapdních vod v ČR.

Probíhá zde dlouhodobá spolupráce, která se zpočátku orientovala na vzdělávání a výcviky, později na konkrétní workshopy a poradenské aktivity.

[ ↑ k obsahu ↑ ]