Reference

Naše firma se opírá o zkušenosti našich klíčových spolupracovníků, kteří mají za sebou řadu projektů a bohaté zkušenosti.
Výčet referencí čítá desítky společností z různých oborů – od malých až po ty největší. Všechny zde proto neuvádíme.
Naši poradci a lektoři v těchto společnostech realizovali poradenské projekty nebo firemní kurzy.

firemních kurzů můžeme například jmenovat: Time management, Vedení lidí nebo Projektový management.

Vybrané reference

Moser Karlovy Vary

Realizace série strategických workshopů zaměřených na rozvoj společnosti a optimalizaci procesů.

CESNET Praha

Strategický workshop zaměřený na tvorbu výchozí firemní strategie, následné projekty, jejichž cílem bylo doladění dílčích vnitřních procesů a systémů společnosti.

VEBA Broumov

Vzdělávací a poradenská činnost zaměřená na optimalizaci firemních procesů, marketingové aktivity a hledání nových směrů rozvoje společnosti.

Český Telecom (Telefonica O2)

Velká série praktických výcvikových seminářů zaměřených na problematiku strategického řízení a projektového řízení.

Volksbank CZ

Strategický workshop zaměřený na identifikaci základních směrů rozvoje společnosti na českém trhu.

CzechInvest Praha

Adaptace, příprava a realizace výcvikového programu C3 Growth v českých podmínkách (3 pětidenní výcviky), výcvikové semináře na témata projektové řízení, plánování a controlling.

Kimberley-Clark Jaroměř

Série výcviků vybraných skupin specialistů a manažerů na téma Projektový management.

Brukov Smiřice

Komplexní analýza společnosti, zjm. obchodních a výrobních činností, návrh základní koncepce rozvoje výrobních kapacit a nových trhů.

Explosia Pardubice

Konzultační činnosti při přípravě a implementaci projektu strategické akvizice v zahraničí.

Veolia CZ – IES

Dlouhodobá spolupráce zaměřená na přípravu a realizaci vzdělávacích a výcvikových programů zaměřených na projektové řízení, řízení rizik a změn a krizové řízení – realizováno cca 15 čtyřdenních programů.

GFA Consulting (SRN)

Příprava a realizace dvoutýdenního výcvikového programu pro začínající podnikatele ve Vietnamu.

VŠFS Praha

Spolupráce při přípravě projektu transformace vysoké školy a základní manažerský výcvik vybraných manažerů školy.

Aero Vodochody

Příprava a realizace třídenního výcvikového programu projektového managementu.

Grandhotel Pupp K. Vary

Realizace základního manažerského semináře na téma Vedení lidí.

JVM-RPIC Zlín

Specializovaný třídenní výcvikový seminář orientovaný na projektový management rozvojových projektů.

Salvete 1990 Katovice

Série seminářů s marketingovou tématikou, workshop zaměřený na implementaci nových systémů nabídky produktů.

Takada Industries Louny

Série seminářů zaměřených na manažerské dovednosti a vedení lidí.

[ ↑ k obsahu ↑ ]