Newsletter

Objednejte si zasílání e-mailového zpravodaje.

Detailní informace

Postupy manažerského a podnikatelského poradenství

Metody a postupy poradenství

Naše poradenská činnost v oblasti manažerského a podnikatelského poradenství má mnoho podob.

  • Standardní poradenské projekty
  • Cílené průzkumy a analýzy
  • Komplexní i dílčí podnikatelské audity
  • Koučink a mentoring
  • Semináře a praktické výcviky
  • Workshopy orientované na řešení problémů i rozpracování koncepcí
  • Postupy krizového managementu
  • Interim management

Úvodní jednání s klientem

Při úvodním jednání s klientem ohledně manažerského a podnikatelského poradenství potřebujeme získat základní informace o firmě a problému, který chce klient řešit. Na základě prvotních informací provedeme výchozí analýzu, ve které nabídneme možnosti řešení. Tato poradenská fáze stojí zákazníka pouze čas.

Jednání o návrhu spolupráce

Po úvodním jednání s klientem navrhneme podmínky a možnosti spolupráce. Vycházíme ze způsobu našeho zapojení, z očekávaných přínosů i z reálných možností společnosti našeho zákazníka. Zpravidla nabízíme několik modelů spolupráce.

O návrhu poradenské činnosti lze dál diskutovat a upřesňovat ho.

Uzavření smlouvy o poradenské spolupráci

Připravíme smlouvu, která vychází z dohodnutých parametrů spolupráce.

Realizace poradenského projektu

Zpracujeme detailní plán, který začneme po jeho schválení ze strany klienta naplňovat.
V pravidelných intervalech (zpravidla 2 týdnů) klienta informujeme o dosažených výsledcích, o postupu prací i plánovaných záměrech.

Spolu se zákazníkem pak zpřesňujeme další postupy a směry navrhovaných řešení.

Je vhodné a žádoucí, aby se i klíčoví lidé našeho klienta zapojili do spolupráce na přípravě nových prvků řízení firmy. Ve fázi implementační je to dokonce nezbytné.

Jsme vždy připraveni poskytovat nezbytnou podporu a nastavit model spolupráce, který bude pro našeho klienta optimální.

Pro více informací o naší poradenské činnosti nás kdykoliv kontaktujte.

[ ↑ k obsahu ↑ ]