Newsletter

Objednejte si zasílání e-mailového zpravodaje.

Detailní informace

Obsah manažerského poradenství

Oblasti podnikatelského poradenství

Poradenství ve strategickém řízení

V rámci našeho manažerského a podnikatelského poradenství a v těsné součinnosti s manažerským týmem zpracujeme či posoudíme podnikatelské koncepce, její praktické orientace a implementace. Máme osvědčené metodiky a inspirace z mnoha firem.

Mimo jiné také nabízíme firemní kurz Strategického řízení.

Rozvoj manažerských systémů řízení

Podporujeme a rozvíjíme systémy a nástroje řízení pro posílení stability a rozvoje firmy. Každá firma potřebuje jednou za čas aktualizovat a modifikovat existující nástroje, popř. je doplnit či upravit.

Poradenství v personálním managementu, komunikaci

U poradenských projektů analyzujeme a nastavujeme základní personální agendy a systémy řízení, systémů motivace a hodnocení pracovníků, analyzujeme vzdělávací a rozvojové potřeby, nastavujeme rutinní komunikační mechanismy, aj.

Nabízíme také firemní kurz Manažerské komunikace.

Rozvojové projekty, projekty změn

V rámci podnikatelského poradeství řešíme komplexní problémy a řídíme rozvojové záměry s využitím přístupů projektového managementu, zjm. pak projekty transformace firmy, nebo dílčích změn zaměřených na zvýšení efektivity nebo rozvoj. Projekty změn lze jen obtížně realizovat bez partnera, který přichází zvenčí.

Pro zájemce máme připraveny kurzy Projektového managementu.

Manažerské poradenství v procesním řízení

Kriticky analyzujeme podnikatelské procesy a činnosti, zefektivňujeme je, popřípadě je reengineeringu­jeme.

V naší nabídce je také firemní kurz Procesní řízení.

Controlling

V poradenských projektech se věnujeme systému plánování a sledování klíčových podnikatelských indikátorů a jejich využití pro řízení podnikatelských aktivit.

Poradenství v oblasti Marketingu

Pro klienty analyzujeme trhy, zákazníky, konkurenci, navrhujeme nástroje a systémy pro podporu obchodních aktivit, včetně marketingové komunikace.

Pro zájemce o marketingové kurzy máme připraven firemní kurz Marketing.

Ekonomické a finanční řízení

Analyzujeme výnosy a náklady, sledujeme a řídíme peněžní toky, rozpočtová pravidla.

Nabízíme kurz Finanční řízení, který je koncipován i pro manažery, kteří se finacemi přímo profesně nezabývají

Další oblasti manažerského a podnikatelského poradenství

Pro naše klienty jsme schopni identifikovat a řešit jakýkoliv manažerský či podnikatelský problém a nabídnout takové řešení, které odpovídá očekávání a možnostem zákazníka.

Pro více informací o našich poradenských aktivitách nás kontaktujte.

[ ↑ k obsahu ↑ ]