Newsletter

Objednejte si zasílání e-mailového zpravodaje.

Manažerské inspirace

Manžerské inspirace, úvahy a náměty

Praktický život v každé organizaci přináší řadu situací, které se stávají zdrojem inspirací, nápadů a zkušeností.
V této sekci vám chceme zprostředkovat jednak naše zkušenosti z projektů, které realizujeme a jednak zkušenosti našich zákzaníků, o které jsou ochotni se s vámi podělit.
Budem rádi, pokud se pro vás stanou impulsem pro nové pozitivní úvahy o vašem fungování. Budte-li mít zájem, umožníme vám zveřejnit zde i vaše postřehy a poznatky, aby se jimi mohli inspirovat jiní.

Vybrané novější příspěvky najdete ZDE

Chcete-li nám napsat nebo nás jinak kontaktovat, zde je

Vstup na naši kontaktní stránku

NOVINKA – Program „Manažerské inspirace“

O programu (Základní představa autora)

Řada manažerských témat se vyvíjí a mění, nové myšlenky se však ne vždy dostanou k manažerům, kteří by je mohli ve své praxi použít.
Záměrem cyklu interaktivních seminářů „Manažerské inspirace“ je prezentovat některé nové trendy a ideje a vytvořit prostor pro výměnu názorů a praktických zkušeností. To vše s cílem inspirovat účastníky k využití jak osvědčených zkušeností tak příležitostí, které se před nimi nově otevírají.
Námětů existuje hodně – přál bych si, aby řízená diskuze o těch, které vám budu předkládat, přinesla nové průlomové úvahy a pomohla Vám nalézt nové možnosti pro Váš byznys i pro Vás osobně.
Chci vás vyprovokovat k novým pohledům, aktivitám, rozhodnutím. Přijďte a zapojte se!
Smyslem seminářů je:

 • odpoutat účastníky na několik hodin od jejich každodenní rutinní manažerské práce
 • umožnit jim podívat se na svou práci a její perspektivy s nadhledem
 • prodiskutovat aktuální témata, která se bezprostředně dotýkají jejich manažerské práce a nesou v sobě nové příležitosti
 • umožnit jim porovnat své zkušenosti a postoje s druhými účastníky
 • najít nové inspirace, příležitosti a perspektivy

Účastníci tak získají nový pohled na řadu aspektů manažerské práce, inspiraci pro vlastní rozvoj a možná i odpovědi na otázky a problémy, které si často kladou a řeší.

Témata:
Podstatou seminářů a návazných řízených diskuzí a pracovních aktivit bude prolínání tří základních myšlenkových směrů:

 1. Zkušenosti, které se osvědčily (pohled do historie a současnosti)
 2. Inspirace pro zítřek (pohled do budoucnosti)
 3. Minifóra na aktuální témata (výměna pohledů a zkušeností – aktuality)

Konkrétní témata jednotlivých seminářů se zaměřují na různé aspekty managementu podnikatelských subjektů, některé z nich lze aplikovat i na nepodnikatelské organizace.

Přehled seminářů a termínů:

 1. Kvalitní lidé – základ výkonné firmy 4.2.2015
 2. Jak pracuje efektivní manažer 3.3.2015
 3. Moderní firma / organizace a jejich problémy 14.4.2015
 4. Ekonomické řízení – základ stability firmy bude stanoven později
 5. Megatrendy, globalizace – a náš byznys bude stanoven později
 6. Jak zvyšovat tržby bude stanoven později
 7. Noví zákazníci v novém světě bude stanoven později
 8. Strategie pro 21. století – nové trendy v byznysu bude stanoven později
 9. Nová rizika v podnikání bude stanoven později
 10. Znalosti jako nejsilnější kapitál bude stanoven později
 11. Inovace a změny – bez nich neobstojíte! bude stanoven později

Metodické postupy:

 • prezentace – zacílená na aktuální aspekty manažerských témat se snahou poukázat na nové trendy, ideje a výzvy, s nimiž se manažeři potýkají
 • řízené diskuze – měla by napomoci dále rozvinout uvedená témata s využitím pohledů, postojů a zkušeností
 • brainstormingové techniky – s jejich pomocí se budeme snažit strukturovat a hodnotit náměty a nalézat nové vztahy a inspirace

Předpokladem je opravdový zájem účastníků aktivně se zapojit do těchto aktivit, seminář tím budou spoluutvářet.

Organizace:

 • Snažíme se o minimální zásah do časového programu manažerů
 • Místo konání: ICA centrum, Na Pankráci 322/26m Praha 4 (cca 5 minut pěšky od stanice metra Vyšehrad)
 • Termíny: jednou měsíčně (viz VÝŠE termíny)

Čas konání: mezi 13:30 a 17:30

 • Registrace. Přihlášky a informace k registraci získáte prostřednictvím kontaktů uvedených níže, které naleznete i na stránkách www.ristem-advisory.cz
 • kontakty:

o Ing. Dušan Nepejchal
o Mobil +420 602 380 854
o E-mail: dusan.nepejchal@ristem.cz

Cena

 • 2 700 Kč/osobu + DPH (tj. 3 287 Kč vč. DPH)
 • Způsob platby a fakturace je uveden v informacích k registraci.

Nabízíme také jako firemní mikrokurzy pro manažery (pro 3 – 6 účastníků), kteří chtějí získat nový pohled a nové inspirace, ve dvou možných formátech:

 • půldenní (4 hodiny) – cena 11 tis.Kč / kurz
 • celodenní (7 hodin ) – cena 16 tis.Kč / kurz

Máte-li zájem o náš program, kontaktujte nás, zde je

Vstup na naši kontaktní stránku

Naše novinky

Zde vás cheme informovat o našich nových kurzech, programech a námětech, které pro vás připravujeme.
Některé z nich již máme prověřené jejich realizací u klientů, v jiných úvahách se snažíme reagovat na aktuální potřeby, které s sebou přináší měnící se podnikatelské prostředí.
O tyto novinky se snažíme obohatit naši stálou nabídku uvedenou v sekci Firemní kurzy. I tyto kurzy a výcviky podléhají inovacím, které jsou inspirovány našimi zákazníky a jejich zkušenostmi.
Vybrané novinky z naší nabídky naleznete ZDE

Chcete-li nám napsat nebo nás jinak kontaktovat, zde je

Vstup na naši kontaktní stránku

Kurz : „Řízení rizik v organizaci v kontextu nového zákona o kybernetické bezpečnosti“

Kybernetická bezpečnost je aktuální téma, zákon o kybrnetické bezpečnosti vstoupil v platnost 1.1.2015 a vybrané firmy mají rok na to, aby jej uvedli do života.
Ve spolupráci se společností RELSIE jsme pro vás připravili otevřený kurz. Základní informace uvádíme zde:
Místo konání: ICA – centrum Praha, Na Pankráci 322/26m Praha 4 (cca 5 minut
pěšky od stanice metra Vyšehrad)
Termíny: 25.3.2015
Čas konání : 9:00 – 16.30, s hodinovou přestávkou na oběd
Obsah semináře:

Část 1 – Řízení rizik v organizaci – připomenutí ( seminář – 1,5 hodiny)
• Základní principy a podstata Risk managementu
• Metody a nástroje analýzy rizik, základní přístupy ošetření rizik
• Kybernetická rizika – co všechno zahrnují, jak se vyvíjejí, co je ovlivňuje

Část 2 – Zákon o kybernetické bezpečnosti (seminář – 2 hodiny)
• Zákon o kybernetické bezpečnosti – popis geneze zákona a návazných předpisů

• Proč je kybernetická bezpečnost věcí všech manažerů v organizaci, co všechno zahrnuje , jaká je podstata pojmu „kybernetická bezpečnost“

• Smysl a účel zákona, jeho východiska, základní pojmy, principy, co zákon nově kodifikuje a pro koho je zákon závazný

• Jak zákon ovlivní podnikání a fungování organizací, povinnosti firem a manažerů – co ze zákona pro firmy vyplývá, jaké mohou být sankce

• Co by měly dotčené organizace během roku 2015zajistit – rámcová představa o možnostech řešení

Část 3 – Posílení kybernetické bezpečnosti v organizaci (workshop – 3 hodiny)
• Jaká existují kybernetická rizika v organizacích a jaké mohou mít dopady
• Zkušenosti s kybernetickými incidenty v organizacích
• Využívané nástroje ochrany a systémových opatření a zkušenosti s nimi
• Náměty a doporučení k posílení kybernetické bezpečnosti

Formát semináře:
Část 1 a 2 – krátká prezentace a výklad + krátká řízená diskuze (Q & A), zejm. ke schválenému zákonu a prováděcím vyhláškám, ale i ke kybernetickým rizikům jao takovým.
Část 3 – aktivní zapojení účastníků formou brainstormingu + diskuze o vygenerovaných námětech + příklady a zkušenosti z praxe. Zkušenosti z praxe společnosti Relsie.

Lektoři

Ing. Dušan Nepejchal – konzultant managementu (společnost RISTEM)
Ing. Jan Dienstbier – specialista IT (společnost Relsie)
Ing. Martin Dudek – manažer a auditor informatické bezpečnosti (společnost Relsie) nebo
Ing. Vladimír Kavan – manažer a auditor informatické bezpečnosti (společnost Relsie)

Cena a registrace

Cena činí 3 900 Kč/osobu + DPH (tj. cena vč. DPH je 4 719 Kč/osobu.

Registrace. Přihlášky a informace k registraci, které Vám zašleme, získáte prostřednictvím
kontaktů uvedených níže (naleznete je i na stránkách www.ristem-advisory.cz)

Kontakty:
o Ing. Dušan Nepejchal
o M: +420 602 380 854
o E: dusan.nepejchal@ristem.cz

Vstup na naši kontaktní stránku

Newsletters

Pravidelně vás seznamujeme s s nejdůležit­šjšími náměty, které považujeme za aktuální. Vycházíme přitom z naší zkušenosti a ze setkání s řadou manažerů z různých firem.
Pravidelné zasílání našich Newsletterů a dalších novinek si můžete zajistit v levé části této stránky, popřípadě nás kontaktujte.

Kontaktujte se s námi.
Tel: 257 327 571
Mobil 602 380 854 (Ing. Dušan Nepejchal)
Emailristem@ristem.cz

Další kontakty.

[ ↑ k obsahu ↑ ]