Newsletter

Objednejte si zasílání e-mailového zpravodaje.

Koučink

Proč koučink?

Lidé jsou jediným aktivním prvkem, který zajišťuje prosperitu firmy a její rozvoj.

Na jejich znalostech, dovednostech a přístupu záleží, jak se podaří využít další zdroje, kterými firma disponuje.

Často se stává, že znalosti a dovednosti lidí jsou na dobré úrovní, přesto se však nedaří dosahovat vyšších výkonů. Lidé se sice snaží, ale výsledky tomu přesto neodpovídají. Takovéto situace pomáháme firmám i jednotlvcům překonat.

Naše služby jsou komplexního charakteru, naše pracovní a výcvikové metody práce zahrnují některé prvky koučinku přímo do našich výcvikových modelů – proto můžeme nabídnout zvýšení výkonu a efektivity práce Vaší firmy!

Co je koučink?

Koučink vychází z toho, že lidé disponují znalostmi, dovednostmi, a mají chuť dokázat více.

Koučink není ani výcvik, ani poradenství.

V koučinku jde o to, pomoci lidem uvědomit si a naučit se využívat potenciál, který mají, posílit jejich schopnost rozhodovat se a převzít odpovědnost za své rozhodování. Koučink je tak cestou k zaměstnancům a týmům, které firmy v tomto období zejména potřebují – kreativním, samostatným, zodpovědným.

Koučování je vhodným doplňkem firemního vzdělávání a výcviku i poradenství.

Koučink zvyšuje výkonnost firmy

Koučink pomáhá lidem, aby dokázali svůj vlastní potenciál využít, aby si uvědomili svou odpovědnost a nebáli se ji uplatňovat.
Koučink je cestou k sebeřízení každého jednotlivce, ale i týmů.
Vycházíme z osobnostního šetření každého jednotlivce a dáváme každémuu individuální zpětnou vazbu.

Objednat si koučink!

Kontaktní informace

Tel: 257327571
Mobil : 602 380 854 (Ing. Dušan Nepejchal)
Emailristem@ristem.cz

Více kontaktů zde.

Přínosy koučinku pro jednotlivce a firmy

Některé z přínosů koučinku

 • Dosažení špičkové úrovně manažerských kompetencí a zejména jejich využívání
 • Zvýšení kreativity jednotlivců i týmu a posílení inovace ve firmě
 • Zkvalitnění rozhodovacího procesu jednotliců
 • Lepší schopnost vnímat realitu – propojení vize s realitou
 • Maximální využití potenciálu lidí i týmů
 • Posílení pozitivní atmosféry v týmu a jeho výkonnosti
 • Sladění pracovního a osobního života a zvýšení spokojenosti lidí
 • Schopnost rychlé reakce na změny – efektivně a bez stresu

Typické situace pro koučink

 • Chci eliminovat negativní pracovní stres a zvýšit svůj pocit pohody
 • Chci posílit jistotu a kvalitu svých rozhodnutí
 • Jsem nově v manažerské roli a chci se do ní rychle vžít a kvalitně ji zvládat
 • Chci maximálně využít potenciál svého týmu a být efektivní vedoucí
 • Chci si dlouhodbě udržet svůj dobrý pracovní výkon
 • Potřebuji získat lepší nadhled nad komplexní prací, kterou vykonávám
 • Záleží mi nejen na kariéře, ale i rodině a hledám rovnováhu
 • Hledám způsob, jak zvýšit svoji kreativitu a efektivitu

Koučování patří mezi nejefektivnější metody rozvoje managementu z hlediska výsledků i návratu investic. Studie uvádějí, že návratnost invetsice (ROI) do koučování se pohybuje v řádu stovek procent.

Naše nabídka koučinku

Každý člověk je jiný a každý potřebuje odlišný přístup. Z toho vycházíme – naši manažeři jsou také různí a my se snažíme, abychom pro každého zájemce vybrali takového kouče z řad našich poradců, který bude vyhovovat jeho potřebám a jeho mentalitě. Prvky koučinku zařazujeme pravidelně i do naších akčních týmových výcviků.

Koučink má několik fází

 • Zhodnocení situace a stanovení cílů
 • Hledání možností řešení a jejich posouzení – Výběr řešení a plán jeho realizace
 • Dosažení výsledků a plán dalšího rozvoje

V rámci koučinku je nezbytné, aby se koučovaní manažeři aktivně zapojili a podřídili otevřenému vedení dialogu s koučem. Ten jim pomáhá rozkrýt jejich postoje, vnitřní bariéry a možnosti. Pomáhá jim současně vnímat zřetelněji realitu, posilovat jejich sebevědomí, učí je efektivnímu sebeřízení a vede je k tomu, aby bez stresu přebírali plnou odpovědnost za své aktivity a rozhodnutí, i za to, jak bude naplněn jejich vlastní život.
Optimální doba koučinku se pohybuje mezi 3 – 6 měsíci s tím, že počet koučovacích sezení je 2–3 měsíčně cca po 2 hodinách. U týmového koučinku může mít jedno sezení délku 3–4 hodiny.

Objednávky koučinku

Kontaktujte nás ohledně nabídky koučinku přímo pro Vás.

Tel: 257327571
Email: ristem@ristem.cz

Další kontakty zde.

[ ↑ k obsahu ↑ ]