Strategické řízení

Kurz Strategické řízení

Charakteristika kurzu Strategického řízení

Kurz Strategického řízení je dvoudenní. Má charakter diskusního semináře, neboť dílčí témata mají mnoho rozmanitých podob a souvislostí a je proto přínosné konfrontovat osobní zkušenosti účastníků s neustále se měnící realitou. Zařazeny jsou praktické příklady stragtegického řízení, ilustrační cvičení, popř. krátká týmová cvičení. Je-li kurz koncipován jako výcvikový, pak cvičení a jednoduché případové studie tvoří jeho základ.
Kurz strategického řízení je velmi interaktivní, počítá se s tím, že účastníci mají určité dílčí praktické zkušenosti s chodem a řízením organizací.

Termín kurzu Strategické řízení

Termíny stanovujeme dle aktuálního zájmu klientů.

Pro více informací o termínech nás kontaktujte:

Tel: +420 602380854
Email: ristem@ristem.cz

Místo konání kurzu Strategické řízení

Smíchov, Praha 5 (bude upřesněno)

Ceny kurzů Strategického řízení

Ceny kurzů navrhujeme individuálně dle počtu účastníků, rámcové propočty – viz záložka Služby
Ceny se standardních firemních kurzů pohybují od 2000,– Kč/osoba/den do 4000,– Kč/osoba/den.

Počet účastníků našich kurzů je 6–15, v rámci jednání se lze dohodnout na jiném počtu.
Pro menší počet účastníků (2 – 5) doporučujeme naše mikrokurzy.

Lektor Strategického řízení

Ing. Dušan Nepejchal – lektor a trenér vrcholového managementu

Pro koho je kurz Strategické řízení určen

 • vlastníci, členové představenstev a DR, jednatelé a vrcholoví manažeři obchodních společností
 • členové statutárních orgánů a vedení nepodnikatelských organizací a institucí
 • manažeři všech úrovní, kteří mají zájem porozumět kontextu své manažerské práce a strategického ří­zení
 • odborníci, specialisté, analytici a další pracovníci, kteří se podílejí na přípravě formování koncepcí a rozvojových záměrů svých organizací

Objednat se na kurz Strategické řízení!

Co školení Strategického řízení účastníkům přinese

 • získání základního přehledu o problematice koncepčního a strategického řízení organizací
 • seznámení se s faktory a trendy vývoje, které ovlivňují fungování organizace a její rozvoj, uvědomí si jejich vztahy a souvislosti
 • pochopí základní principy koncepční práce, její význam pro stabilní fungování a rozvoj organizace
 • osvojení si metodik, postupů, nástrojů využívaných při strategickém plánování a řízení
 • naučí se zásady strategické týmové práce
 • získají nadhled nezbytný pro směrování organizace v delším časovém horizontu
 • naučí se myslet a uvažovat v širším strategickém kontextu

Obsahová náplň školení Strategického řízení

 1. Proč potřebuje firma strategii?
 2. Východiska strategického řízení
 3. Jak shromažďovat a analyzovat potřebné informace
 4. Scénáře vývoje prostředí, megatrendy
 5. Marketingová strategie jako základ podnikatelské strategie firmy
 6. Strategická architektura – co obsahuje podnikatelská koncepce firmy
 7. Principy, postupy a nástroje formování strategie
 8. Jak prosadit strategii do firmy – obecné principy
 9. Balanced Score Card – metoda a nástroj strategického controllingu
 10. Podstata strategického řízení – principy a postupy
 11. Historie a trendy strategického řízení
 12. Jaká je vazba strategického řízení na jiné manažerské přístupy ve firmě

Uvedený obsah tvoří základní nabídku strategického řízení, která pokrývá prakticky celý rozsah problematiky.

Související tématické okruhy Strategického řízení

Některá z dalších témat

Kontaktní formulář

 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován správný email)
 3. (vyžadováno)
 4. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

[ ↑ k obsahu ↑ ]