Projektový management

Kurz Projektový management v kostce

Základní kurz Projektový management dává ucelený přehled o principech a postupech a chápání širších souvislostí projektového řízení a/nebo řízení změn.

Charakteristika kurzu Projektový management

Základní kurz Projektového managementu je dvoudenní. Základní kurz Projektového managementu má podobu diskusního semináře, v rámci kterého jsou zařazeny praktické příklady a jednoduchá ilustrační cvičení. V případě výcvikových kurzů Projektového managementu jsou konkrétní pracovní metody a postupy procvičovány v týmech, je možné zařadit i zpracování cvičného projektu.

Kurz Projektový management je interaktivní, účastníci se mohou aktivně zapojit do jeho průběhu.

Termíny kurzů Projektový management

Termíny stanovujeme dle aktuálního zájmu klientů.

Pro více informací o termínech nás kontaktujte:
Tel: +420 602380854

Email: ristem@ristem.cz.

Místo konání kurzů.

Dle potřeb klienta.

Cena kurzů Projektový management

Ceny kurzů navrhujeme individuálně dle počtu účastníků, rámcové propočty – viz záložka Služby
Ceny se standardních firemních kurzů pohybují od 2000,– Kč/osoba/den do 4000,– Kč/osoba/den.

Počet účastníků našich kurzů je 6–15, v rámci jednání se lze dohodnout na jiném počtu.
Pro menší počet účastníků (2 – 5) doporučujeme naše mikrokurzy.

Lektor kurzu Projektový management

Ing. Dušan Nepejchal – lektor a trenér vrcholového managementu

Pro koho je kurz Projektový management určen

Kurz Projektový management je určen manažerům všech úrovní a specialistům, kteří se chtějí seznámit s podstatou, principy a nástroji projektového managementu. Nejedná se pouze o vlastní plánování a řízení projektů, dílčí prvky a přístupy lze uplatnit i v jiných oblastech manažerské práce. Projektové myšlení patří k výbavě každého efektivního manažera.

Objednat se na kurz Projektový management!

Co školení Projektový management přinese účastníkům

 • seznámí se s principy, pravidly a základními pojmy a souvislostmi projektového managementu
 • poznají nástroje, metody a postupy využívané při zakládání a plánování projektů
 • naučí se strukturovat projektové řešení, definovat cíle a plánovat postup projektového řešení
 • získají znalosti a zkušenosti o tom, jak řídit a koordinovat realizaci projektu a jaká úskalí je při tom nezbytné řešit
 • seznámí se s principy a základními mechanismy úspěšného plánování a řízení změn v organizacích
 • Projektový management umožní konfrontovat své osobní zkušenosti s příklady z praxe
 • díky kurzu Projektového managementu získají inspiraci pro další zefektivnění svého pracovního stylu

Obsahová náplň školení Projektový management

 1. Co je projekt – základní charakteristiky, typické znaky, příklady projektů
 2. Kdy a proč se využívá projektový přístup, projektový management
 3. Principy a charakteristiky projektového přístupu
 4. Jak projekt iniciovat, zadání projektu – co je třeba vzít do úvahy
 5. Nástroje a postupy projektového managementu využívané při zakládání a definici projektu
 6. Rámec projektu – vytvoření základní struktury a koncepce projektu
 7. Plánování projektu – základní přehled nástrojů a postupů projektového managementu
 8. Cíle projektu a jejich metrika
 9. Rizika projektu a jak s nimi pracovat
 10. Projektové činnosti a projektové role
 11. Systém projektového managementu – co všechno do něj zahrnujeme a jak funguje
 12. Dokumentace projektu – příklady, rady a doporučení
 13. Změnová řízení a jak je efektivně zvládat
 14. Konflikty, neshody a jiné nestandardní situace a jak je řešit
 15. Projektový tým – základní aspekty činnosti
 16. Zakončení projektu – co vše je nezbytné zajistit
 17. Specifika některých typů projektu a jak se projeví v jejich řízení
 18. Přehled dalších nástrojů a technik – pro inspiraci

Firemní kurzy Projektového managementu lze, po dohodě se zákazníkem modifikovat tak, aby reagovaly na reálné potřeby účastníků. Cvičení a simulace pak připravujeme tak, aby byla blízká praxi, s níž se účastníci setkávají.

Související tématické okruhy Projektového managementu

Některá další témata

Kontaktní formulář

 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován správný email)
 3. (vyžadováno)
 4. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

[ ↑ k obsahu ↑ ]