PROGRAM: Manažerská ABECEDA

Co je program „Manažerská ABECEDA“

Výcvikový program „Manažerská ABECEDA“ je souborem výcvikových modulů, které nabízejí ucelený pohled na problematiku manaž, Je vodný jak pro začínající manažery, kterým dá základní představu a naučí je nezbytné dovednosti, tak pro zkušené manažery, kteří si mohou utřídit a doplnit své zkušenosti.
Program je flexibilní, setavu modulů lze nastavit dle přání a potřeb zákzaníka.

Cílové skupiny programu:

  • Začínající manažeři nebo pracovníci, kteří mají potenciál se do manažerské pozice distat
  • Manažeři všech úrovní, kteří mají zájem si utřídit a doplnit své zkušenosti a získat nové pohledy na svou práci

Smysl a cíle programu „Manažerská ABECEDA“:

  • Mnozí manažeři si dnes osvojují potřebné znalosti a dovednosti „za pochodu“ , protože ani ve škole ani v rámci své nástupní praxe neměli možnost se seznámit se základními manažerskými nástroji a postupy.
  • Nikdy není pozdě si tyto dovednosti doplnit. Z osobní zkušenosti víme, že se tak dá výrazně zvýšit kvalita manažerské práce, posílit sebedůvěra a jistota, získat nová inspirace a motivace pro další práci.
  • Nabízíme proto možnost začít se systematickou prací na vlastním manažerském rozvoji a růstu. Manažerská ABECEDA vás může pomoci získat zkušenosti manažerů, kteří své příběhy prožili, a nasměrovat Váš profesní / manažerský život.

Účastníci programu:

  • si osvojí a posílí základní praktické manažerské dovednosti včetně efektivní komunikace a nástrojů a technik řešení problémů a situací
  • seznámí se s osvědčenými zkušenostmi z praxe našich lektorů i svých kolegů
  • získají užitečné poznatky o svém osobnostním profilu a cenné rady pro svůj rozvoj
  • posílí své sebevědomí, získají novou inspiraci a motivaci pro svůj profesní růst

Tématické zaměření programu:

A PRINCIPY MANAGEMENTU, OSOBNOST A ROLE MANAŽERA
přehled základních principů, pravidel a přístupů, role manažerů při řízení organizací, historický vývoj
managementu, trendy
B STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
Strategie a marketing – koncepční pohled na řízení organizace a jak se projevuje v každodenní praxi
(vč. témat procesy, marketing)
C VEDENÍ LIDÍ
Principy vedení a řízení lidí, nástroje personálního řízení, výběru, hodnocení, motivace , rozvoj lidí,
základní psychologické a sociologické aspekty řízení vztahů v týmech
D EKONOMIKÉ ŘÍZENÍ
ekonomické a finanční řízení organizace, plánování, controlling
E MANAŽERSKÉ NÁSTROJE A TECHNIKY
vybrané metody a postupy pro analýzy a řešení problémů a různých situací – a jejich praktické použití
F SOFT SKILLS
měkké manažerské dovednosti (vycházející z osobnosti manažera), rozvoj komunikačních dovedností,
osobní efektivity, zvládání stresu

Uvedené spektrum témat lze rozšířit, ale i zúžit dle konkrétních potřeb organizace a účastníků programu.
Programové moduly jsou sestaveny po dohodě se zákazníkem tak, aby propojovaly uvedená témata a účastníci tak získali ucelený pohled na fungování a řízení formy.
Výcvik je orientován tak, aby si jeho účastníci prakticky vyzkoušeli základní pracovní techniky a postupy. Hodně času je věnováno i rozvoji měkkých dovedností a týmové součinnosti.
Součástí programu jsou i osobnostní testy a individuální zpětná vazba pro každého účastníka.
Konkrétní program je vždy ušit na míru dle potřeb zákazníka a po dohodě s ním.

[ ↑ k obsahu ↑ ]