Procesní řízení

Kurz Procesní řízení v kostce

Charakteristika kurzu Procesní řízení

Dvoudenní kurz Procesního řízení. Procesní řízení má charakter diskusního semináře, zařazeny jsou praktické příklady nebo ilustrační cvičení. Kurz lze koncipovat i jako výcvikový, pak je nezbytná obsahová příprava v součinnosti se zákazníkem.
Předpokládá se, že účastníci Procesního řízení mají praktické zkušenosti a přehled o organizaci, v níž působí.

Termín kurzů Procesní řízení

Termíny stanovujeme dle aktuálního zájmu klientů.
Pro více informací o termínech nás kontaktujte:

Mobil: +420 602 380 854
Email: ristem@ristem.cz

Místo konání kurzů

Dle potřeb klienta.

Cena kurzů Procesní řízení

Ceny kurzů navrhujeme individuálně dle počtu účastníků, rámcové propočty – viz záložka Služby
Ceny se standardních firemních kurzů pohybují od 2000,– Kč/osoba/den do 4000,– Kč/osoba/den.

Počet účastníků našich kurzů je 6–15, v rámci jednání se lze dohodnout na jiném počtu.
Pro menší počet účastníků (2 – 5) doporučujeme naše mikrokurzy.

Lektoři kurzu Procesní řízení

Ing. Dušan Nepejchal – lektor a trenér vrcholového managementu
PhDr. Jiří Vronský – lektor a trenér vrcholového managementu

Pro koho je kurz Procesní řízení určen

Kurz Procesní řízení je určen pro manažery všech úrovní a specialisty zabývající se problematikou zvyšování efektivity činností v organizaci. Znalost procesů ve vlastní organizaci a ve vlastním útvaru je nezbytným předpokladem efektivního řízení a dosahování výsledků.

Objednat se na kurz Procesní řízení!

Co školení Procesního řízení účastníkům přinese

 • díky Procesnímu řízení pochopí základní smysl a účel fungování organizace a uvědomí si význam procesů a činností jako základní stavební jednotky organizace
 • uvědomí si vztah mezi procesy a organizačním uspořádáním, význam rolí
 • naučí se identifikovat, měřit a hodnotit procesy a jejich výstupy
 • při školení Procesního řízení se seznámí s metodami a technikami zefektivňování a zkvalitňování procesů
 • uvědomí si význam přestavby procesů pro rozvoj organizace
 • ná základě Procesního řízení si uvědomí význam outsourcingu i to, za jakých okolností je vhodný

Charakteristika kurzu Procesního řízení

Kurz Procesního řízení je jedno- až dvoudenní. Procesní řízení má charakter diskusního semináře, zařazeny jsou praktické příklady nebo ilustrační cvičení. Kurz lze koncipovat i jako výcvikový, pak je nezbytná obsahová příprava v součinnosti se zákazníkem.
Předpokládá se, že účastníci Procesního řízení mají praktické zkušenosti a přehled o organizaci, v níž působí.

Obsahová náplň školení Procesního řízení

 1. Podstata podnikání a jeho hlavní složky, klíčové pojmy
 2. Podnikatelské a organizační modely – historický exkurs
 3. Definice procesů a činností
 4. Procesy v organizaci – základní přehled
 5. Mapování a analýza procesů
 6. Jak vybrat správné procesy a jak je uspřádat
 7. Role lidí v procesech
 8. Měření a hodnocení procesů – přehled nástrojů a technik
 9. Co je orientace na cíle a na výkonnost
 10. Jak zlepšovat výkonnost procesů
 11. Co je reengineering – podstata a příklady
 12. Příprava, řízení a realizace změn procesů
 13. Co je outsourcing a kdy jej využívat
 14. Personální a organizační aspekty procesního řízení
 15. Procesy a systémy řízení jakosti – souvisloti

Uvedený obsah tvoří základní nabídku Procesního řízení, která pokrývá prakticky celý rozsah problematiky. Po dohodě se zákazníkem je možné obsahovou náplň kurzu Procesního řízení doplnit, upravit nebo zacílit na konkrétní témata.

Související tématické okruhy

Některá z dalších témat

Kontaktní formulář

 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován správný email)
 3. (vyžadováno)
 4. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

[ ↑ k obsahu ↑ ]