Marketing a obchod

Marketing a obchod – názvy kurzů standardní nabídky

Marketing – cesta k zákazníkovi

Marketingové analýzy a jejich využití v praxi

Efektivní marketingová komunikace

Efektivní obchodník

Efektivní obchdoní tým – výcvikový program


Základní výkladové kurzy okruhu Marketing a obchod dávají ucelený přehled o principech, nástrojích a postupech, a chápání marketingových aktivit v širším kontextu podnikání
Výcvikové kurzy okruhu Marketing a obchod se zaměřují na konkrétní metody, techniky a postupy a jejich praktické používání při koncipování marketingových strategií a aktivit

Názvy kurzů připravených dle přání zákazníka lze vhodným způsobem modifikovat tak, aby odpovídaly obsahovému zaměření.

Lektoři kurzů okruhu Marketing a obchod

Ing. Dušan Nepejchal – lektor a trenér vrcholového managementu
Ing. Ivo Stanček – poradce a marketingový specialista
PhDr. Jiří Vronský – lektor a trenér vrcholového managementu

Pro koho jsou kurzy okruhu Marketing a obchod určeny

Kurz Marketing je určen manažerům všech úrovní a specialistů zabývajících se problematikou zákazníků a jejich potřeb, trhů, konkurence, umisťování produktů na trhu aj. – krátce řešeno výnosovou stranou podnikání. Marketingové úvahy, analýzy, akce aj. tvoří dnes základ podnikatelských aktivit úspěšných společností.

Objednat se na kurz Marketing!

Kontaktní informace

Tel: +420 602380854
Email: ristem@ristem.cz

Co školení Marketingu účastníkům přinese

 • díky Marketingu pochopí základní smysl a účel fungování organizace a uvědomí si, co je zákaznická orientace
 • získají ucelenou představu o významu a roli marketingu v byznysu
 • osvojí si základní metodické přístupy, techniky a postupy analytické a syntetické práce s informacemi a podněty, které jsou důležité pro marketing
 • pochopí podstatu a obsah klíčových pojmů a naučí se s nimi koncepčně pracovat
 • získají inspiraci a náměty k tomu, jak zkvalitnit systematickou marketingovou činnost ve své firmě a zvýšit tím šance na úspěch
 • poznají řadu praktických zkušeností a námětů pro řešení různých situací
 • inspirují se tím, jak to dělají jinde, co a jak řeší, co se jim osvědčilo

Charakteristika kurzu Marketing

Kurz Marketingu je standardně dvoudenní. Má charakter diskusního semináře, zařazeny jsou praktické příklady nebo ilustrační cvičení. Je vhodné v rámci přípravy kurzu vybrat ze široké škály dílčích témat ta, která jsou pro zákazníka klíčová. To se týká i případných cvičných příkladů v rámci výcvikových kurzů
Předpokládá se, že účastníci Marketingu mají praktické zkušenosti a přehled o odvětví , v němž jejich firma působí.

Obsahová náplň školení Marketingu

 1. Podstata podnikání a jeho hlavní složky, klíčové pojmy
 2. Marketing – ucelený přehled, Porterovy síly
 3. Zákazník klíčový prvek podnikání, zákaznická orientace
 4. Očekávání a potřeby zákazníků a jak je naplnit
 5. Co je tržní segmentace a její význam pro koncipování byznysu
 6. Marketingový mix a související úvahy
 7. Produkt jako hodnota pro zákazníka, analýzy a související úvahy
 8. Cenotvorba – základy ekonomiky podnikání
 9. Distribuční kanály a jejich vliv na ekonomiku byznysu
 10. Analýzy vývoje podnikatelského prostředí
 11. Analýzy konkurence
 12. Marketingová komunikace, její smysl, principy, postupy
 13. Nástroje marketingové komunikace a kdy a jak je využívat
 14. Marketingové strategie
 15. Marketing a obchodní procesy ve firmě – vazby, vztahy

Uvedený obsah tvoří základní nabídku kurzu Marketing, která pokrývá prakticky celý rozsah problematiky. Po dohodě se zákazníkem je možné obsahovou náplň kurzu doplnit, upravit nebo zacílit na konkrétní témata.

Cena kurzu Marketing

Ceny kurzů navrhujeme individuálně dle počtu účastníků, rámcové propočty – viz záložka Služby
Ceny se standardních firemních kurzů pohybují od 2000,– Kč/osoba/den do 4000,– Kč/osoba/den.

Počet účastníků našich kurzů je 6–15, v rámci jednání se lze dohodnout na jiném počtu.
Pro menší počet účastníků (2 – 5) doporučujeme naše mikrokurzy.

Související tématické okruhy Marketingu:

Některá z dalších témat:

Kontaktní formulář

 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován správný email)
 3. (vyžadováno)
 4. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

[ ↑ k obsahu ↑ ]