Manažerská komunikace

Kurzy z okruhu Manažerská komunikace

Charakteristika kurzů okruhu Manažerská komunikace

Dvoudenní kurz Manažerské komunikace. Má charakter diskusního semináře, v rámci kterého jsou zařazeny praktické příklady a ilustrační cvičení, popř. krátká týmová cvičení. Kurz je možno koncipovat i jako výcvikový, pak cvičení a jednoduché případové studie tvoří jeho základ.
Kurz je velmi interaktivní, počítá se s tím, že účastníci se aktivně zapojí do jeho průběhu.
Další kurzy navazují a detailněji procvičují vybraná témata – interní komunikaci ve firmě, vyjednávání, asertivní komunikaci, řešení konfliktů, aj.

Termíny otevřeného kurzu Manažerská komunikace

Termíny stanovujeme dle aktuálního zájmu klientů.
Pro více informací o termínech nás kontaktujte:

Mobil: +420 602 380 854
Email: ristem@ristem.cz

Místo konání kurzů

Dle potřeb klienta

Cena kurzů Manažerská komunikace

Ceny kurzů navrhujeme individuálně dle počtu účastníků, rámcové propočty – viz záložka Služby
Ceny se standardních firemních kurzů pohybují od 2000,– Kč/osoba/den do 4000,– Kč/osoba/den.

Počet účastníků našich kurzů je 6–15, v rámci jednání se lze dohodnout na jiném počtu.
Pro menší počet účastníků (2 – 5) doporučujeme naše mikrokurzy.

Lektoři kurzu Manažerská komunikace

Ing. Dušan Nepejchal – lektor a trenér vrcholového managementu
PhDr. Jiří Vronský – lektor a trenér vrcholového managementu

Pro koho je kurz Manažerské komunikace určen

Kurz Manažerská komunikace je určen všem manažerům všech úrovní, kteří mají zájem zefektivnit svou práci s podřízenými, seznámit se se všemi aspekty manažerské práce s lidmi, jejich vedením v různých situacích a s praktickými zkušenostmi.

Objednat se na kurz Manažerská komunikace!

Co školení Manažerská komunikace účastníkům přinese

 • seznámí se s principy, pravidly a postupy efektivní manažerské komunikace a tím, jak je prakticky uplatňovat
 • pochopí, v čem spočívají úskalí a možnosti manažerské komunikace v organizaci
 • osvojí si metodiky, postupy, nástroje využívané v manažerské komunikaci
 • naučí se zásady využívání nástrojů manažerské komunikace v různých situacích
 • získají inspiraci pro vlastní osobní rozvoj v oblasti manažerské komunikace

Obsahová náplň školení Manažerské komunikace

 1. Co je manažerská komunikace – její podstata a základní procesy
 2. Základní principy a zákonitosti manažerské komunikace
 3. Co je informačním obsahem – sdělením – v komunikaci manažerů
 4. Neverbální komunikace – realita a mýty
 5. Kdy je manažerská komunikace efektivní
 6. Osobní komunikace a její úskalí
 7. Bariéry mnažerské komunikace, jak je poznat a jak s nimi pracovat
 8. Nástroje a postupy efektivní manažerské komunikace
 9. Osobní pohovor – typy pohovorů, základní schéma
 10. Porady – týmová komunikace – typy a poslání porad, příprava, vedení
 11. Emoce v manažerské komunikaci
 12. Jak ovlivnit druhé – principy, techniky, postupy
 13. Jak efektivně prezentovat své názory a myšlenky
 14. Principy řešení neshod, sporů a konfliktů
 15. Manažerské komunikační techniky v tvůrčí týmové práci

Uvedený obsah tvoří základní nabídku manažerské komunikace, která pokrývá prakticky celý rozsah problematiky. Po dohodě se zákazníkem je možné obsahovou náplň kurzu doplnit, upravit nebo zacílit na konkrétní témata.

Související tématické okruhy:

Některá z dalších témat:

Kontaktní formulář

 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován správný email)
 3. (vyžadováno)
 4. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

[ ↑ k obsahu ↑ ]