Krizové řízení

Kurz Krizové řízení

Charakteristika otevřeného kurzu Krizové řízení

Kurz Krizového řízení je dvoudenní. Krizové řízení má charakter diskusního semináře a je možno jej orientovat na konkrétní podnikatelské aktivity zákazníka. Ve školení Krizového řízení jsou zařazeny praktické příklady nebo ilustrační cvičení. Kurz lze koncipovat i jako výcvikový, pak je nezbytná obsahová příprava v součinnosti se zákazníkem.

Předpokládá se, že účastníci Krizového řízení mají praktické zkušenosti a přehled o svém oboru podnikání.

Termín kurzů Krizové řízení

Termíny stanovujeme dle aktuálního zájmu klientů.
Pro více informací o termínech nás kontaktujte:

Mobil: +420 602 380 854
Email: ristem@ristem.cz

Místo konání kurzů

Dle potřeb klienta.

Cena kurzů Krizové řízení

Ceny kurzů navrhujeme individuálně dle počtu účastníků, rámcové propočty – viz záložka Služby
Ceny se standardních firemních kurzů pohybují od 2000,– Kč/osoba/den do 4000,– Kč/osoba/den.

Počet účastníků našich kurzů je 6–15, v rámci jednání se lze dohodnout na jiném počtu.
Pro menší počet účastníků (2 – 5) doporučujeme naše mikrokurzy.

Lektor kurzu Krizové řízení

Ing. Dušan Nepejchal – lektor a trenér vrcholového managementu

Pro koho je kurz Krizové řízení určen

Kurz Krizového řízení je určen pro manažery všech úrovní a specialisté zabývající se problematikou zvládání podnikatelských rizik a krizových situací. Prezentovaní znalosti a postupy by měly patřit k základní výbavě všech manažerů.

Objednat se na kurz Krizové řízení!

Co školení Krizové řízení účastníkům přinese

 • účastníci kurzu Krizového řízení získají ucelený pohled na faktory ovlivňující činnost a výkonnost organizace
 • naučí se identifikovat a hodnotit rizika, se kterými se organizace může setkat
 • díky školení Krizového řízení porozumí ekonomickému pohledu na volbu opatření přijímaných k ošetření různých typů rizik
 • naučí se vnímat krizové řízení jako nedílnou součást své manažerské práce
 • pochopí podstatu krizových situací a naučí se je včas identifikovat
 • porozumí klíčovým principů řešení krize a seznámí se s osvědčenými postupy jejího zvládání
 • osvojí si nezbytný manažerský nadhled a vnímání širších souvislostí a odpovědností své manažerské práce

Charakteristika kurzu Krizové řízení

Kurz Krizového řízení je jedno- až dvoudenní. Krizové řízení má charakter diskusního semináře a je možno jej orientovat na konkrétní podnikatelské aktivity zákazníka. Ve školení Krizového řízení jsou zařazeny praktické příklady nebo ilustrační cvičení. Kurz lze koncipovat i jako výcvikový, pak je nezbytná obsahová příprava v součinnosti se zákazníkem.
Předpokládá se, že účastníci Krizového řízení mají praktické zkušenosti a přehled o svém oboru podnikání.

Obsahová náplň kurzu Krizového řízení

 1. Podnikatelská rizika jako běžná součást podnikání
 2. Zdroje a klasifikace podnikatelských rizik
 3. Postup identifikace a hodnocení rizik
 4. Metodické nástroje, přístup organizace k rizikům
 5. Jak lze ošetřit rizika
 6. Ekonomický pohled na rizika
 7. Co je krize – základní charakteristiky krizové situace
 8. Vazby risk managementu a krizového řízení – a v čem se liší
 9. Lze se na krizi připravit? Jak?
 10. Principy a postupy krizového řízení
 11. Role leadershipu v krizovém řízení
 12. Překonání krize jako nová šance

Uvedený obsah tvoří základní nabídku Krizového řízení, která pokrývá prakticky celý rozsah problematiky. Po dohodě se zákazníkem je možné obsahovou náplň kurzu doplnit, upravit nebo zacílit na konkrétní témata.

Související tématické okruhy Krizového řízení:

Některá z dalších témat:

Kontaktní formulář

 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován správný email)
 3. (vyžadováno)
 4. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

[ ↑ k obsahu ↑ ]