Knowledge management

Knowledge management – názvy kurzů standardní nabídky

Inovace – hybná síla rozvoje organizace

Knowledge management – jak lépe využívat znalostíNázvy kurzů Knowledge management připravených dle přání zákazníka lze vhodným způsobem modifikovat tak, aby odpovídaly obsahovému zaměření.

Lektor kurzu Knowledge management

Ing. Dušan Nepejchal – lektor a trenér vrcholového managementu

Pro koho je kurz Knowledge management určen

Knowledge management je určen pro manažery všech úrovní a specialisty zabývajících se problematikou rozvoje organizace a zvyšování její výkonnosti.

Objednat si kurz Knowledge management!

Kontaktní informace

Tel: +420 602380854
Email: ristem@ristem.cz

Co školení Knowledge management účastníkům přinese

 • pochopí význam inovací pro existenci a rozvoj organizace, ale i jejich vliv na celospolečenský vý­voj
 • uvědomí si, že inovovat lze nejen produkty a procesy, ale i vztahy a další aspekty fungování organizace
 • seznámí se s přístupy, které špičkové organizace využívají při řízení inovací
 • naučí se chápat informace a znalosti jako významný prvek konkurenceschop­nosti v dnešním světě
 • získají nový pohled na práci s informacemi a znalostmi, osvojí si přístupy, které posílí jejich využívání v organizaci
 • inspirují se zkušenostmi odjinud a posílí tak vlastní pracovní styl o nové prvky

Charakteristika kurzu Knowledge management

Kurz Knowledge management je jedno- až dvoudenní. Knowledge management má charakter diskusního semináře, zařazeny jsou praktické příklady nebo ilustrační cvičení. Témata jsou přehledem metod a postupů, které uplatňují přední firmy, jsou náročná na představivost, tvořivost, vizionářský přístup. Někoho inspirují, někoho neosloví. Účastníci Knowledge managementu by měli zvážit svá očekávání.

Obsahová náplň školení Knowledge management

 1. Inovace, knowledge management jako základní podnikatelská aktivita
 2. Historický exkurz – jak inovace ovlivnily lidstvo
 3. Klasifikace inovací – dnešní pohled
 4. Metody a postupy inovačních procesů
 5. Inovace jako změna – principy zavádění
 6. Kreativita a její uplatnění v inovačních procesech
 7. Změny podnikatelských modelů – komplexní inovace
 8. Inovační myšlení – jak hledat a využívat příležitosti
 9. Co je Knowledge management (KM) – podstata
 10. Význam znalostí pro řízení a rozvoj organizace
 11. Data, informace, znalosti – pojmy a jejich vztahy
 12. Stupně zavádění KM
 13. Aspekty zavádění KM
 14. Role lidí v KM
 15. Příklady a trendy

Uvedený obsah tvoří základní nabídku Knowledge managementu, která pokrývá prakticky celý rozsah problematiky. Po dohodě se zákazníkem je možné obsahovou náplň kurzu doplnit, upravit nebo zacílit na konkrétní témata.

Cena kurzu Knowledge management

Ceny kurzů navrhujeme individuálně dle počtu účastníků, rámcové propočty – viz záložka Služby
Ceny se standardních firemních kurzů pohybují od 2000,– Kč/osoba/den do 4000,– Kč/osoba/den.

Počet účastníků našich kurzů je 6–15, v rámci jednání se lze dohodnout na jiném počtu.
Pro menší počet účastníků (2 – 5) doporučujeme naše mikrokurzy.

Pro domluvení termínu kurzu Knowledge management nás kdykoliv kontaktujte.

Související tématické okruhy Knowledge managementu

Některá z dalších témat

Kontaktní formulář

 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován správný email)
 3. (vyžadováno)
 4. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

[ ↑ k obsahu ↑ ]