Ekonomika a finance

Ekonomické a finanční řízení – názvy kurzů standardní nabídky

Ekonomické řízení organizace

Finanční řízení pro manažery

Základní finanční analýzy a jejich využití v praxi

Controlling – základ efektivního řízení organizace

Praktické postupy tvorby podnikatelského plánuZákladní výkladové kurz okruhu Ekonomické a finanční řízení dávají ucelený přehled o principech a postupech a chápání širších souvislostí ekonomického a finančního řízení a controllingu
Výcvikové kurzy okruhu Ekonomikcé a finanční řízení se zaměřují na konkrétní metody, techniky a postupy a jejich praktické používání

Názvy kurzů připravených dle přání zákazníka lze vhodným způsobem modifikovat tak, aby odpovídaly obsahovému zaměření.

Lektoři kurzu okruhu Ekonomické a finanční řízení

Ing. Dušan Nepejchal – lektor a trenér vrcholového managementu
Ing. Otakar Wolf, MBA

Pro koho je kurz Finanční řízení určen

 • vlastníci, členové představenstev a DR, jednatelé a vrcholoví manažeři obchodních společností
 • členové statutárních orgánů a vedení nepodnikatelských organizací a institucí
 • manažeři všech úrovní, kteří mají zájem porozumět ekonomickému kontextu své manažerské práce
 • odborníci, specialisté, analytici a další pracovníci, kteří se podílejí na přípravě plánů, ekonomických analýz, koncepcí a záměrů svých organizací
 • manažeři a pracovníci všech úrovní, kteří zodpovídají za efektivní ekonomický chod organizace

Cena kurzů z okruhu Ekonomické a finanční řízení

Ceny kurzů navrhujeme individuálně dle počtu účastníků, rámcové propočty – viz záložka Služby
Ceny se standardních firemních kurzů pohybují od 2000,– Kč/osoba/den do 4000,– Kč/osoba/den.

Počet účastníků našich kurzů je 6–15, v rámci jednání se lze dohodnout na jiném počtu.
Pro menší počet účastníků (2 – 5) doporučujeme naše mikrokurzy.

Objednat si kurz u okruhu Ekonomické a finanční řízení!

Kontaktní informace

Tel: +420 602380854
Email: ristem@ristem.cz

Co kurz Finanční řízení účastníkům přinese

 • účastníci Finančního řízení získají základní přehled o ekonomických a finančních pojmech a jejich významu a souvislostech
 • díky Finančnímu řízení si uvědomí principy a podstatu ekonomického pohledu na všechny činnosti organizace
 • naučí se rozumět finančním výkazům na úrovni potřebné k manažerské práci
 • porozumí významu finančních ukazatelů a jejich uplatnění při řízení ekonomiky organizace
 • seznámí se s podstatou controllingu a způsoby jeho praktického nastavení v konkrétní organizaci
 • osvojí si nástroje a postupy plánování, naučí se, jak sestavit podnikatelský plán

Charakteristika kurzu Finanční řízení

Kurz Finančního řízení je obvykle jedno-až dvoudenní. Má charakter výkladového semináře s možností diskutovat dílčí témata a zkušenosti. Zařazeny jsou praktické příklady ilustrační cvičení. Je-li kurz Finančního řízení koncipován jako výcvikový, pak cvičení a jednoduché případové studie tvoří jeho základ.
Počítá se s tím, že účastníci Finančního řízení mají určité dílčí praktické zkušenosti s chodem a řízením organizací.

Obsahová náplň kurzu Finanční řízení

 1. Jak funguje organizace
 2. Základní ekonomické pojmy a jejich význam
 3. Obecné zásady ekonomického řízení
 4. Financování provozu a rozvoje
 5. Péče o majetek organizace
 6. Smysl a význam účetnictví
 7. Finanční výkazy a jejich interpretace
 8. Finanční ukazatele – jejich tvorba a interpretace
 9. Jak si udržet kontrolu
 10. Podstata controllingu
 11. Smysl plánování
 12. Východiska plánovacího procesu
 13. Plánovací postup – od cílů a kompetencí útvaru k akčním plánům
 14. Plánování a řízení výnosů, financí
 15. Plánování a řízení nákladů
 16. Výstupy plánovacích činností
 17. Jak nastavit účelný reporting a jak pracovat s reporty
 18. Jak pracovat s reporty
 19. Jak řešit odchylek od plánu

Uvedený obsah tvoří základní nabídku Finančního řízení, která pokrývá prakticky celý rozsah problematiky. Po dohodě se zákazníkem je možné obsahovou náplň kurzu Finančního řízení doplnit, upravit nebo zacílit na konkrétní témata.

Cena kurzu Finanční řízení

Ceny kurzů navrhujeme individuálně dle počtu účastníků.

Ceny se pohybují od 2000,– Kč/osoba/den do 4000,– Kč/osoba/den.
Počet účastníků našich kurzů je 4–15, v rámci jednání se lze dohodnout na jiném počtu.

Pro domluvení termínu kurzu Finanční řízení nás kdykoliv kontaktujte.

Související tématické okruhy Finančního řízení:

Některá z dalších témat

Kontaktní formulář

 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován správný email)
 3. (vyžadováno)
 4. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

[ ↑ k obsahu ↑ ]