Newsletter

Objednejte si zasílání e-mailového zpravodaje.

POZOR – 25.3.2015 – otevřený kurz na téma „Zákon o kybernetické bezpečnosti“

V pátek 29. 8. 2014 byl ve Sbírce zákonů pod č. 181/2014 Sb. publikován zákon o kybernetické bezpečnosti. Přijetím této normy Česká republika reaguje na rizika zneužití informačních a komunikačních technologií s potenciálně značnými škodami. Zákon je účinný od 1. ledna 2015.

Prováděcí vyhláška, která například stanovuje okruh tzv. povinných osob, upravuje bezpečnostní opatření, kybernetické bezpečnostní incidenty, reaktivní opatření a upravuje náležitosti podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, je již rovněž vydána.

I v kontextu událostí, které se odehrávají ve světě i v Evropě, je otázka ošetření kybernetických rizik stále aktuálnější zejména s požadavkem zvýšené ochrany tzv. kritické infrastruktury, ale zkušenosti ukazují, že se týká prakticky všech firem a organizací.

RISTEM Advisory ve spolupráci se společností Relsie, která se zabývá touto problematikou zabývá, realizovala koncem loňského roku úvodní otevřený wokshop, na kterém byly se zástupci firem z různých oborů diskutovány jejich zkušenosti z této oblasti. Jedním ze závěrů bylo, že kybernetická bezpečnost není pouze záležitostí IT specialistů, ale týká se všech manažerů.

Kurz se bude konat 25.3.2015 v ICA centru Praha, Buxde se jednat o celodenní akci s charkterem workshopu. Více informací o kurzu s názvem „Řízení rizik v organizaci v kontextu nového zákona o kybernetické bezpečnosti“ najdete v záložce „Manažwrsé inspirace“

[ ↑ k obsahu ↑ ]