Newsletter

Objednejte si zasílání e-mailového zpravodaje.

Kybernetická bezpečnost – nové povinnosti pro manažery

Od 1.1.2015 vstupuje v účinnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Mimo jiné stanovuje nově zákonné povinnosti pro řadu manažerů , o nichž nemají doposud mnozí ani potuchy …

Kybernetická bezpečnost (dále jen KB) se totiž netýká jen IT specialistů – je věcí všech manažerů a všech zaměstnanců dané organizace. Manažeři jsou však těmi, kdo odpovídají za to, že KB bude na patřičné úrovni a organizace tak posílí svou odolnost vůči rizikům, která jsou v této oblasti stále vyšší.

Tento seminář dá manažerům základní přehled – nezabývá se specifickými aspekty řešení KB. Ukazuje, jak nahlížet na zabezpečení informací ve své firmě, jaké podmínky je třeba vytvořit a jaká rozhodnutí přijmout – a to nejen pro naplnění litery zákona, ale i v zájmu samotné organizace a jejího fungování.

Organizační informace

Místo: ICA centrum Praha, Na Pankráci 26
Termín: 30.10.2014, 9:00 – 13:00
Cena: 2 700,–Kč/účastníka + DPH, tj. celkem 3 267,– Kč (údaje o platbě – viz Přihláška)

Pro koho je určen

 • pro vlastníky, jednatele, členy statutárních orgánů, manažery firem
 • pro zaměstnance a specialisty, pro které je práce s informacemi denním chlebem

Smysl a cíl semináře

Záměrem semináře z pohledu účastníků – manažerů i specialistů – je

 • dát jim ucelenou představu o novém zákonu o kybernetické bezpečnosti, vč. jeho geneze
 • aby si uvědomili svou odpovědnost a svou roli při zajišťování kybernetické bezpečnosti
 • aby získali ucelený přehled o svých povinnostech a iniciovali ve své firmě přípravu na nový zákon o kybernetické bezpečnosti
 • aby si uvědomili možnosti řešení a vytvořili podmínky pro jejich realizaci

Obsahová náplň semináře

 1. Zákon o kybernetické bezpečnosti – popis stavu příprav a předpoklad dalšího vývoje
 2. Proč je kybernetická bezpečnost věcí všech manažerů v organizaci, jaká je podstata pojmu „kybernetická bezpečnost“
 3. Smysl a účel zákona, co zákon nově kodifikuje a pro koho bude zákon závazný
 4. Východiska zákona, jeho základní pojmy, principy – jak ovlivní podnikání a fungování organizací
 5. Povinnosti firem a manažerů – co ze zákona pro firmy vyplývá, jaké mohou být sankce
 6. Co by měly organizace zajistit – rámcová představa o možnostech řešení

Pořádající organizace

RISTEM Advisory
Zajišťuje organizaci kurzu. Firma se zabývá manažerským poradenstvím, vzděláváním, výcvikem a koučinkem. Své činnosti staví na praktických zkušenostech svým lektorů – manažerů.

RELSIE
Zajišťuje odbornou obsahovou náplň kurzu. Firma se zabývá poradenstvím auditní činností, atestací a certifikací v oblasti IT, pomáhá svým klientům nastavit optimální řešení jejich informačních systémů.

[ ↑ k obsahu ↑ ]